مطالعه کروموزومی روی مغز استخوان


به سایت آزمایشگاه ژنتیک دکتر ساعی‌راد خوش آمدید.
آزمایشات دوران بارداری
آزمایشات دوران بارداری

21 آوریل 2018

اندیکاسیون:    

لوسمی ها ، لنفوم ، ( در صورتیکه مغز استخوان درگیر باشد) بیماری های MDS و MPD

 

نمونه مورد نیاز:       

۵-۳ سی سی آسیپیراسیون مغز استخوان یا ۵ سی سی  خون محیطی هپارینه که بیش از ۱۰ درصد میزان بلاست داشته باشد           

                    

نحوه ارسال :        

توسط همراه بیمار در اسرع وقت درون لوله های مخصوصی که توسط آزمایشگاه تهیه شده است به آزمایشگاه آورده می شود.               
قبل از ارسال نمونه با آزمایشگاه هماهنگی لازم انجام شود.
نمونه های مشکوک به ALL زیر ۶ ساعت به آزمایشگاه ارسال شود و نونه های مشکوک به AML  و CMLزیر  ۲۴ ساعت  به آزمایشگاه ارسال شود.                                                                                                         

جوابدهی:     

جواب اولیه  در م