بررسی کروموزومی یا کاریوتایپ خون


به سایت آزمایشگاه ژنتیک دکتر ساعی‌راد خوش آمدید.
آزمایشات دوران بارداری
آزمایشات دوران بارداری

19 می 2019

 

کاریوتایپ به زبان ساده تصویری است که از کروموزم‌های یک فرد گرفته می‌شود.

آزمایش کاریوتایپ روی نمونه‌های خون به صورت معمولی (نواری) ویا با تفکیک پذیری بالا انجام می‌گیرد.

برای انجام آزمایش کاریوتایپ ابتدا سلول‌های خون در محیطی سرشار از مواد غذایی و ویتامین های لازم  و در حضور مواد تحریک کننده رشد سلولی تکثیر می‌شوند. سپس سلول‌ها در مرحله‌‌ای از چرخه سلولی که در آن کروموزوم‌ها قابل تشخیص باشند متوقف ‌می‌شوند.

در مرحله بعدی کروموزوم‌ها رنگ آمیزی و به دقت زیر میکروسکپ مورد بررسی قرار می‌گیرند. در انجام این آزمایش از نرم‌افزار کاریوتایپ هوشمند بهره گرفته می‌شود.

قدرت تفکیک آزمایش کاریوتایپ به قدرت تفکیک میکروسکپ نوری محدود است. با این قدرت تفکیک بسیاری از اختلالات عددی و ساختاری کروموزومی شناسایی می‌شوند.

ارسال شده در آزمایشات پیش از ازدواج, آزمایشات پیش از بارداری, آزمایشات دوران بارداری, دانستنی ها, سیتوژنتیک, مشاوره ژنتیک, مقاله‌ها توسط دکتر سمیرا ساعی‌راد | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
13 می 2018
نام آزمایش اندیکاسیون نمونه مورد نیاز جهت ارسال زمان جوابدهی
مطالعه کروموزمی روی خون محیطی                                           عقب ماندگی ذهنی، آنومالی های مادر زادی تاخیر در رشد ونمو، سابقه سقط و یا مرده زایی ابهام جنسی، اختلال کروموزومی، فرزند اوتیسم، نازایی، عدم رشد صفات ثانویه جنسی ۳-۵ سی سی سیاهرگی استریل با ماده ضد انعقاد سدیم هپارین در حرارت ۳۰-۲۴ درجه سانت

21 آوریل 2018

اندیکاسیون:    

لوسمی ها ، لنفوم ، ( در صورتیکه مغز استخوان درگیر باشد) بیماری های MDS و MPD

 

نمونه مورد نیاز:       

۵-۳ سی سی آسیپیراسیون مغز استخوان یا ۵ سی سی  خون محیطی هپارینه که بیش از ۱۰ درصد میزان بلاست داشته باشد           

                    

نحوه ارسال :        

توسط همراه بیمار در اسرع وقت درون لوله های مخصوصی که توسط آزمایشگاه تهیه شده است به آزمایشگاه آورده می شود.               
قبل از ارسال نمونه با آزمایشگاه هماهنگی لازم انجام شود.
نمونه های مشکوک به ALL زیر ۶ ساعت به آزمایشگاه ارسال شود و نونه های مشکوک به AML  و CMLزیر  ۲۴ ساعت  به آزمایشگاه ارسال شود.                                                                                                         

جوابدهی:     

جواب اولیه  در م

19 آوریل 2018

اندیکاسیون:

تمام موارد با علایم مشخص که با سندرم های ریز حذف انطباق دارند.این مطالعه ممکن است برای تایید مطالعه روتین برای کروموزوم معینی انجام شود

 

نمونه مورد نیاز:

۳-۵ سی سی خون هپارینه

 

نحوه ارسال:

توسط همراه بیمار به آزمایشگاه آورده می شود ودر صورت مسافت های طولانی تر مانند ارسال از شهرستانها توسط پست پیشتاز ۲۴ ساعته.قبل از ارسال نمونه با آزمایشگاه هماهنگی لازم انجام شود.

 

جوابدهی:

جواب کتبی در طول ۳-۲ هفته،رنگ آمیزی های ویژه مدت تهیه جواب کتبی را طولانی تر می کند.
18 آوریل 2018

:اندیکاسیون

اختلالات موزاییسم جنسی،وجود موزاییسم در کاریوتایپ روتین

 

:نمونه مورد نیاز

۵-۳ سی سی خون هپارینه استریل

 

:نحوه ارسال

نمونه گیری در آزمایشگاه ویا آوردن آن به آزمایشگاه توسط همراه یا ارسال توسط پست پیشتاز ۲۴ساعته قبل از ارسال نمونه با آزمایشگاه هماهنگی لازم انجام شود.

 

:جوابدهی

جواب نهایی در مدت ۳-۲ هفته