ژنتیک و ورزش

9 ژانویه 2020

بین ژنتیک و ورزش چه ارتباط‌هایی وجود دارد؟

امروزه علم ژنتیک از طریق نوع ژن‌هایی که در هر فرد وجود دارد می‌تواند بگوید که یک فرد در چه ورزشی و در چه نوع پست تخصصی می‌تواند موفقیت‌آمیزتر عمل کند و نتایج خوبی در بازه زمانی کم از خود به‌جا بگذارد.

این علم در حال حاضر در گروه‌بندی‌های مهم‌تر و بزرگ‌تر مانند ورزشکاران المپیکی و رقابت‌های جام جهانی، روی ورزشکاران کار می‌کند و این علم توانسته قهرمانان بزرگی را به‌جامعه جهانی ورزش معرفی کند.

 

ارتباط ژن و ورزش

امروزه از طریق ژن‌های مختلف موجود در بدن انسان به این موضوع پی می‌برند که یک فرد در چه رشته ورزشی و چه پست تخصصی می‌تواند عملکرد بهتری از خود نشان دهد.

اگر مشخص شود که فردی در ورزشی می‌تواند نتایج خوب و عملکرد مناسبی از خود نشان دهد و به جایگاه خوبی برسد اما در مقابل علاقه و پشتکاری از خود نشان ندهد، به حداقل جایگاهی که انتظار می رفت برسد نخواهد رسید.

ژن‌های مختلفی در بدن بیانگر نوع فعالیت ورزشی مانند استقامتی، هوازی، قدرتی و سرعتی می‌باشند که با صرف وقت و هزینه و از همه مهم‌تر پشتکار و اراده می‌توان به نتایج عالی رسید.

اینکه دو برادر هم سن به یک ورزشی مثل شنا روی می‌آورند و هرکدام در ماده‌های مختلف مثلاً یکی ۱۰۰ متر و دیگری در ۱۵۰۰ متر موفق می‌شود بیانگر همین موضوع هست.