مطالعه کروموزومی از پرزهای جفتی

15 آوریل 2018

اندیکاسیون:

  1. سن بالای بارداری
  2. بررسی های همزمان مولکولی
  3. خطر اختلالات کروموزومی به علت سابقه قبلی
  4. حامل جابجایی کروموزومی  ویا تست های غربالگری

نمونه مورد نیاز:

۱۵ میلی گرم از پرزجفت پاک شده استریل در محیط مخصوص نمونه گیری (قابل دریافت از آزمایشگاه)

نحوه ارسال:

توسط همراه بیمار به آزمایشگاه آورده شده ویا توسط پست پیشتازحداکثرطی ۲۴ ساعت از شهرستانها ارسال شود.قبل از ارسال نمونه با آزمایشگاه هماهنگی لازم انجام شود.

زمان جوابدهی:

۷۲-۴۸ ساعت برای کشت مستقیم ودر ۲۱-۱۴ روزبرای جواب نهایی هردو کشت