مطالعه سیتوژنتیک سندرم ایکس شکننده

16 آوریل 2018

اندیکاسیون:

عقب ماندگی ذهنی،اتیسم و Premature Ovarian Failure در بانوان

 

نمونه مورد نیاز:

۳-۵ سی سی خون هپارینه

 

نحوه ارسال:

توسط همراه بیمارویادرصورت مسافت های طولانی ترمانندارسال از شهرستانهاتوسط پست پیشتاز ۲۴ ساعته،قبل از ارسال نمونه با آزمایشگاه هماهنگی لازم انجام شود.

 

زمان جوابدهی:

جواب کتبی در طول ۳-۲ هفته