مطالعه سیتوژنتیک با کیفیت بالا

19 آوریل 2018

اندیکاسیون:

تمام موارد با علایم مشخص که با سندرم های ریز حذف انطباق دارند.این مطالعه ممکن است برای تایید مطالعه روتین برای کروموزوم معینی انجام شود

 

نمونه مورد نیاز:

۳-۵ سی سی خون هپارینه

 

نحوه ارسال:

توسط همراه بیمار به آزمایشگاه آورده می شود ودر صورت مسافت های طولانی تر مانند ارسال از شهرستانها توسط پست پیشتاز ۲۴ ساعته.قبل از ارسال نمونه با آزمایشگاه هماهنگی لازم انجام شود.

 

جوابدهی:

جواب کتبی در طول ۳-۲ هفته،رنگ آمیزی های ویژه مدت تهیه جواب کتبی را طولانی تر می کند.