ماهیت ژنتیکی سندروم مرگ ناگهانی نوزاد

30 مارس 2018

سندروم مرگ ناگهانی نوزاد که به اختصار SIDS نیز نامیده می شود، عبارت است از مرگ نابهنگام نوزادان در خواب بدون هیچ گونه پیش بینی قبلی پزشکی و بدون برجای گذاشتن هیچ گونه عارضه ای در بدن نوزاد که در حین کالبدشکافی قابل تشخیص باشد. به این بیماری مرگ تختخواب نیز اطلاق می شود زیرا اغلب در کودکان در تختخواب روی میدهد. عامل این بیماری ناشناخته است گرچه دانشمندان توانسته اند برخی منشاهای این بیماری را شناسایی کنند، از جمله در معرض سیگار بودن یا خوابیدن بر روی معده

سالانه ۲۴۰۰ نوزاد در آمریکا بر اثر این سندرم جان خود را از دست می دهند.

 بر اساس مقاله چاپ شده در لانست، سندرم مرگ ناگهانی جنین می تواند مرتبط با جهش در ژنهایی باشد که کد کننده عملکرد عضلات تنفسی هستند

این جهش سبب اختلال در عضلات تنفسی و واکنش در شرایط هیپوکسی (کاهش سطح اکسیژن در خون) می گردد. به گفته دکتر Michael Hanna این جهش سبب تغییر شکل کانالهای سدیمی می گردد که در ارتباط با ژن SCN4A می باشد .

منبع: CNN

ارسال شده در اخبار توسط دکتر سمیرا ساعی‌راد