دختر یا پسر؟ به ژن های پدر بستگی دارد!

22 اکتبر 2018

بر اساس مطالعه ای که در دانشگاه نیوکاسل انجام شده و در آن هزاران خانواده مورد بررسی قرار گرفته اند والدین آینده می توانند بدانند احتمال اینکه فرزندان آنها دختر خواهد بود یا پسر چقدر است.

بر اساس گزارش محققین، مردان ویژگی داشتن چند پسر یا چند دختر را از پدر خود به ارث می برند. این گفته به این معناست که یک مرد با چند برادر احتمالا خود نیز صاحب فرزند پسر شود؛ همچنین مردی که چند خواهر دارد به احتمال زیاد خود نیز فرزند دختر خواهد داشت. این ویژگی در زنان قابل پیش بینی نیست.

مردان جنسیت نوزاد را از طریق اسپرم محتوی کروموزوم X و یا Y خود تعیین می کنند. یک نوزاد دختر از طریق ترکیب یک کروموزوم X با کروموزوم X مادری بوجود می آید (XX)؛ از طرفی اگر یک کروموزوم Y با کروموزوم X  مادری ترکیب شود یک نوزاد پسر به دنیا می آید (XY). در این مطالعه پیشنهاد می شود که یک ژن که هنوز کشف نشده است تعیین می کند که اسپرم های یک مرد بیشتر حاوی کروموزوم های X باشد و یا کروموزوم های Y، که در این حالت روی جنسیت نوزاد اثر می گذارد. در مقیاس بزرگتر تعداد مردهای با اسپرم X بیشتر در مقایسه با مردهای دارای Y بیشتر روی نسبت جنسیت نوزادان متولد شده در هر سال اثر می گذارد.

بعد از جنگ پسران بیشتری متولد می شوند

در بیشتر کشورهای جنگ زده، بعد از جنگ افزایش ناگهانی در تعداد پسران متولد شده بوجود می آید. سالهای بعد از آغاز جنگ جهانی اول در انگلیس در مقایسه با سال قبل از شروع جنگ به ازای هر دختر تعداد پسران بیشتری متولد شده است. بر اساس گفته محققین یک ژن ناشناخته می تواند دلیل این اتفاق را توضیح دهد.  

مردی که دارای چند پسر بود، به احتمال زیاد تعدادی از پسرانش از جنگ زنده برمی گشتند، و این پسران هم به احتمال زیاد خودشان ویژگی داشتن تعداد بیشتر فرزند پسر را از پدران خود به ارث می بردند. از طرفی احتمال اینکه مردان با دختران بیشتر تنها پسر خود را از دست بدهند زیاد است که در آن پسران نیز شانس دختردار شدن بیشتر است. این نکته به توضیح اینکه چرا اکثر مردانی که در جنگ زنده مانده اند صاحب فرزند پسر شده اند کمک می کند.

منبع

ارسال شده در اخبار توسط دکتر سمیرا ساعی‌راد | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,