دانشمندان معیارهای ژنتیکی طراحی کرده اند که طول عمر را پیش بینی می کند

23 اکتبر 2018

محققین به وسیله مطالعه واریانت های ژنتیکی در ژنوم انسان که مسئول پروسه اجتناب ناپذیر پیری هستند راهی برای پیش بینی طول عمر یک فرد یافتند.

همه ما دوست داریم زندگی سالم و طولانی داشته باشیم. دانشمندان در تلاش هستند تا به وسیله توصیه های تغذیه ای و تغییر شیوه زندگی اسرار زندگی سالم و طولانی را فاش کرده و آن را با مردم به اشتراک بگذارند. با اینکه عمل به این توصیه ها ممکن است شانس زندگی طولانی را افزایش دهد، ژن ها هم در پیش بینی طول عمر نقش بسزایی دارند.

محققین برای کشف فاکتورهای ژنتیکی که تنظیم کننده طول عمر افراد هستند اطلاعات ژنتیکی بیش از نیم میلیون نفر را با اطلاعات طول عمر والدین آنها مطابقت داده اند. در این مطالعه شش واسطه ژنتیکی با فرآیند پیری کشف شده است. همچنین این تیم تحقیقاتی ۲۱ ناحیه ژنتیکی جدید که روی طول عمر افراد اثر می گذارد را کشف کرده اند. با استفاده از این اطلاعات جدید، محققین یک معیار پلی ژنیک طراحی کرده اند که به وسیله آن مدت زنده بودن یک فرد را پیش بینی کنند. آنها همچنین واریانت های ژنی رایجی را یافتند که با زوال عقل، سیگار کشیدن و سرطان ریه و ریسک ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در ارتباط هستند و در نتیجه به میزان زیادی روی طول عمر اثرگذار هستند.

منبع

ارسال شده در اخبار توسط دکتر سمیرا ساعی‌راد | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,