بسیاری از زنان مبتلا به سرطان پستان در مراحل اولیه بیماری نیازی به شیمی درمانی ندارند

4 ژوئن 2018

طبق آخرین اخبار منتشر شده از ان سی بی نیوز، بسیاری از زنان مبتلا به سرطان پستان در مراحل اولیه بیماری نیازی به شیمی درمانی ندارند

البته این امر در مورد مبتلایانی با سایز تومور کوچک که هنوز به غدد لنفاوی سرایت نکرده است صدق می نماید.

 

 

https://www.nbcnews.com/health/womens-health/many-women-early-breast-cancer-may-not-need-chemo-study-n879591