ارتباط ژنتیکی بیماریهای روانی

25 ژوئن 2018

بر طبق مطالعات انجام شده، تغییرات ژنتیکی یکسان در بیماریهای روانی مختلف مانند اختلال نقص توجه- بیش فعالی، اختلال دوقطبی، افسردگی شدید و اسکیزوفرنی مشاهده شده است. بر خلاف بیماریهای عصبی که کاملا به لحاظ ژنتیکی از متمایزند به استثنای میگرن که با ADHD، افسردگی شدید و سندرم تورت در ارتباط می باشد. همچنین اختلال روان پریشی به لحاظ ژنتیکی مرتبط با تقریبا همه اختلالات روانی و میگرن می باشد.

منبع

ارسال شده در اخبار توسط دکتر سمیرا ساعی‌راد | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,