آیا می توانیم از جهش های ژنی برای درمان دیابت یا بیماری های قلبی استفاده کنیم؟

15 اکتبر 2018

طبق مطالعات انجام شده، یک ژن می تواند در بروز چندین بیماری و یا اختلال نقش داشته باشد. به طور مثال طی مطالعه ای مشخص گردید جهش های مشترک در سه ژن در کنترل سنتز کلسترول و کاهش ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و همچنین دیابت نوع ۲ نقش دارند.

این یافته ها از طریق تطبیق اطلاعات ژنتیکی با مستندات پرونده سلامت الکترونیکی ۳۰۰۰۰۰ نظامی بدست آمده است. دانشمندان به طور ویژه روی واریانت ها  یا جهش های سه ژن که رفتار ژن های مرتبط با خود را تغییر می دهند متمرکز شده اند.

در بیشتر مطالعاتی که روی جهش ها انجام شده دانشمندان دریافتند که اغلب جهش ها منجر به بیماری می شوند، در حالی که در این مطالعه واریانت های ژنی اثرات مثبتی برجای می گذارند. نظامیانی که فقط یکی از این سه واریانت ژنی را دارند نه تنها سطح کلسترول خون نرمالتری دارند بلکه براساس نوع ژن ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲، بیماری عروق کرونر و آنوریسم آئورت شکمی در آنها کمتر است.

محققین پیشنهاد می کنند که یافته های آنها اطلاعات ارزشمندی را برای گسترش داروها با هدف درمان بیماری های مرتبط با این سه ژن فراهم می آورد. این ژن ها عبارت اند از:  ANGPTL4 برای دیابت نوع ۲، PCK9 برای آنوریسم آئورت شکمی و PDE3B  برای بیماری عروق کرونر.

منبع

ارسال شده در اخبار توسط دکتر سمیرا ساعی‌راد | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,