آیا آلودگی هوا با سقط مکرر ارتباط دارد؟

2 ژانویه 2020

به نظر می رسد میزان بالای آلودگی هوا با سقط جنین زودرس مرتبط است

از آنجا که مطالعات همبستگی قادر به توضیح مکانیسم تأثیر جنین در معرض آلودگی هوا از مادرانشان نیستند ، دانشمندان در چند سال گذشته به مدل ها و آزمایش های حیوانات روی آورده اند..

سولفات آمونیوم یک آلاینده هوا متداول از انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت و وسایل نقلیه است

در یکی از جدیدترین مطالعات انجام شده بر روی موش ها در معرض ذرات سولفات آمونیوم، دریافتند که فرزندان موشهای در معرض آلاینده وزن تولد پایین تری دارند ، زودتر متولد می شوند.

در مطالعات مربوط به انسان ، محققان در جدا کردن اثرات ترکیبات شیمیایی خاص با مشکل روبرو هستند ، اگرچه سولفات آمونیوم غالبا در ترکیبات موود می باشد. اما هویت آلاینده ممکن است به اندازه غلظت و میزان آن اهمیت نداشته باشد. ژانگ و تیم وی به طور خاص از ذرات بسیار ریز در مطالعه خود استفاده کردند زیرا این مواد ممکن است برای جنین خطرناکترین باشد. ژانگ می گوید: “ذرات کوچک در حقیقت می توانند در بدن شما بیشتر از ذرات بزرگ وارد شوند.” ذره ای که قطر آن از قطر ۲٫۵ میکرومتر کمتر و به ویژه ذرات بسیار ریز که ۰٫۱ میکرومتر و یا کوچکتر است ، می تواند وارد بافت گردد. ریتز می گوید: “این ذرات حتی  می توانند از طریق غشای سلولی عبور کنند و در سلولهای ریه یافت شوند.” او می افزاید: کوچکترین ذرات همچنین می توانند از سد مغزی- خونی عبور کرده یا در نهایت می توانند به جفت برسند. به گفته ریتز ، توانایی ذرات بسیار کوچک برای عبور از بدن مادر و به طور بالقوه به جنین می تواند به این ترتیب باشد که آلاینده های هوا باعث ایجاد مشکلات سلامتی و رشد در کودکان و سقط جنین می شوند

منبع:Pregnant Moms’ Air Pollution Exposure May Affect Babies’ Health