آمنیوسنتز

26 مارس 2018

آمنیوسنتز تست تشخیصی می باشد که پس از مشاهده نتایج غیر طبیعی تست Triple توصیه می گردد.

از اولتراسوند برای انجام آمنیوسنتز و تعیین محل وارد کردن سوزن استفاده می شود. مایع آمنیون حاوی سلولهایی که از بدن جنین وارد آن شده است.

زمان انجام آمنیوسنتز ۱۴-۲۰ هفتگی می باشد. آمنیوسنتز علاوه بر ناهنجاریهای ژنتیکی، در تعیین شدت آنمی جنین در مبتلایات به بیماری Rh کمک کننده می باشد تا در موارد لزوم انتقال خون انجام گردد.

همچنین گاهی آمنیوسنتز برای بررسی تکوین و مچوریتی ریه ها انجام می گردد.

در تست آمنیوسنتز اختلالات کروموزومی، نقاثص لوله عصبی و بیماریهای ژنتیکی شناسایی می گردند. سندرم داون شایع ترین اختلال کروموزومی می باشد. بیماریهای ژنتیکی همچون سیتیک فایبروزیس و شایع ترین نقص لوله عصبی اسپاینا بیفیدا می باشد.

از دیگر کاربردهای آمنیوسنتز، تعیین ابوت جنین می باشد که ۹۹ درصد دقت دارد.

در تست آمنیوسنتز مقدار آلفا فتوپروتئین نیز اندازه گیری می شود، که این این تست نیز در تعیین عده ای از ناهنجاری ها موثر می باشد.

میزان خطر تست آمنیوسنتر ۱:۴۰۰ تا ۱:۲۰۰ می باشد.