آیا ژنتیک در رفتار اجتماعی ما موثر است؟


به سایت آزمایشگاه ژنتیک دکتر ساعی‌راد خوش آمدید.
آزمایشات دوران بارداری
آزمایشات دوران بارداری

5 ژوئن 2018

رفتار اجتماعی مجموعه ای از ژنها، اپی ژنتیک و فاکتورهای محیطی شامل چگونگی و محل رشد می باشد. مطالعه ژنهای عامل سندرم ویلیامز منجر به شناسایی عامل ژنتیکی رفتار اجتماعی شده است. 

سندرم ویلیامز یک اختلال ژنتیکی است که منجر اختلالات رفتاری جالبی می گردد، این افراد بسیار اجتماعی، مهربان بوده و ارتباط خوبی با بیگانه ها مخصوصا کودکان دارند.  میزان ابتلا ۱ در ۲۰۰۰۰ تا ۱ در ۷۵۰۰ می باشد. علت آن حذف ۲۶-۲۸ ژن می باشد. در سالهای اخیر ارتباط این ژنها با رفتار اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. در نوروساینس از دستکاری ژنتیکی در موش و در مراحل بعد  ساختارهای سلولی دو بعدی و سه بعدی جهت روشن ساختن نقش این ژنها استفاده شده است. و حاصل آن شناسایی

ژن GTF2I