پنل بیماری های انعقادی؛ بررسی واریانت های شایع


به سایت آزمایشگاه ژنتیک دکتر ساعی‌راد خوش آمدید.
آزمایشات دوران بارداری
آزمایشات دوران بارداری

16 می 2018

پنل بیماری های انعقادی؛ بررسی واریانت های شایع 

دو علامت بارز بیماری های قلبی-عروقی عبارت است از تصلب شرائین و ترومبوز عروقی که با چند پارامتر ژنتیکی و محیطی همراهی دارند. اگرچه این دو بیماری از نظر پاتوفیزیولوژی متفاوتند اما برای هر دو ریسک فاکتورهای یکسانی وجود دارد، از جمله افزایش سن، چاقی، اختلال چربی خون و دیابت. فرایند پاتولوژیک تصلب شرائین به دنبال مشکلات اندوتلیال، هیبرلیپیدمی، التهاب و فشار خون بالا ایجاد می شود. پلی مرفیسم ژن های دخیل در این فرایند همراه با الگوی زندگی ناسالم (مصرف دخانیات، رژیم غذایی با چری بالا، کم تحرکی) می تواند باعث آسیب دیواره عروق و در نهایت عامل ایجاد سکته های قلبی و ایسکمی مغزی شوند. در اتیولوژی ترومبوآمبولیسم وریدی (Venous Thromboemb