تفسیر NT در غربالگری سه ماهه اول

1 آوریل 2018

 NT، مایع تجمع یافته‌ای در زیر پوست ناحیه پشت گردن جنین است که مقدار این مایع با استفاده از اولتراسوند قابل اندازه‌گیری می‌باشد. همه جنین‌ها در پشت گردن خود مقداری از این مایع دارند اما در بسیاری از جنین‌هایی که مبتلا به سندرم داون هستند، مقدار مایع بیشتری وجود دارد.
سونوگرافی NT یک آزمایش غربالگری است که احتمال ابتلای جنین به اختلالات کروموزومی همچون سندرم داون را ارزیابی می‌کند. با انجام این آزمایش غربالگری می‌توان احتمال ابتلای جنین به سندرم داون را تخمین زد اما با آزمایش‌های تشخیصی دیگری همچون CVS یا آمنیوسنتز می‌توان با اطمینان بیشتری این بیماری را تشخیص داد. هر چند در این نوع آزمایش‌های تشخیصی، احتمال بسیار کمی از سقط جنین وجود خواهد داشت.
سونوگرافی NT با اطمینان نمی‌تواند مشخص کند که جنین به یک بیماری کروموزومی مبتلا شده است اما با انجام این سونوگرافی می‌توان برای انجام دادن آزمایش‌های تشخیصی دیگر تصمیم گرفت.

در الگوریتم پیگیری مقادیر مختلف NT مشخص شده است.