تشخیص قبل از تولد تالاسمی آلفا

14 ژوئن 2018

علت آلفا تالاسمی حذف و یا نقص یک یا چند ژن از ۴ ژن سازنده زنجیره آلفاست، هر چه تعداد ژن های حذف شده بیشتر باشد بیماری شدیدتر می شود و لذا بیماری بر اساس تعداد ژن های حذف شده به ۴ گروه تقسیم می شود. در هیدروپس فتالیس که حذف هر ۴ ژن آلفا رخ می دهد، هموگلوبین ساخته شده شده فقط از زنجیره های گاما تشکیل شده است که هموگلوبین بارتز گفته می شود. این نوع بیماری وخیم ترین نوع آلفا تالاسمی محسوب می شود که با حیات خارج رحمی منافات دارد و لذا جنین هنگام تولد مرده است و یا مدت کوتاهی پس از تولد می میرد. این جنین ها دچار ادم شدید هستند.

بیماری هموگلوبین H گروه دیگری از انواع بیماری آلفا تالاسمی  است که در اثر حذف ۳ ژن آلفا گلوبین بوجود می آید. بیماران دچار کم خونی هیپوکروم میکروسیستیک بوده و بزرگی طحال در آنها دیده می شود. در بعضی مواقع ممکن است این بیماران نیاز به تزریق خون داشته باشند که در صورت کم خونی شدید و نیاز به انتقال خون به طحال در این بیماری برداشته شود. انواع دیگر آلفا تالاسمی عبارتند از ناقل دو حذفی و ناقل تک حذفی(ناقل خاموش).

تشخیص قبل از تولد در آلفا تالاسمی تنها برای خانواده هایی انجام می گردد که بر اساس یافته های ژنتیکی در معرض خطر داشتن جنین هیدروپس فتالیس و یا فرزند HbH (وابسته به تزریق خون) می باشند. تشخیص این امر حتما باید با نظر متخصص خون صورت گیرد.

زوج های با احتمال داشتن فرزند HbH و هیدروپس فتالیس باید برای تشخیص پیش از تولد جهت گرفتن نمونه CVS  بعد از هفته دهم بارداری به مراکز معتبر ارجاع داده شوند. نمونه جنینی جهت بررسی با روش های مختلف Reverse Strip Assay  و یا DNA Sequencing Multiplex PCR مورد آزمایش قرار می گیرد.

کلیه نمونه های جنینی جهت تعیین فرزندی-والدی (Finger printing) و رد احتمال maternal contamination با استفاده از STR های مختلف مورد آزمایش قرار می گیرند.

تکنیک Gap-PCR برای تشخیص جهش های حذفی مورد استفاده قرار می گیرند و پرایمرهای مورد استفاده در این تکنیک، طوری طراحی شده که دو طرف محل حذف شده را در گیرد.

در روش DNA ,Sanger sequencing ژنومیک بیمار به روشPCR تکثیر شده و در دو جهت مستقیم و معکوس ژن آلفا تعیین توالی می شود.

در روش Strip Assay توالی نرمال و جهش یافته با استفاده از پرایمر بیوتینیله در واکنش زنجیره پلیمراز(PCR) تکثیر یافته، سپس هیبرید شده تا با نوار نیتروسلولز فیکس شود و در نهایت با استفاده از یک واکنش آنزیماتیک با بهره گیری از میل ترکیبی بیوتین-استرپتاویدین آلکالین فسفاتاز قبال رویت می گردد.

ارسال شده در مولکولی توسط دکتر سمیرا ساعی‌راد | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,